Başkanın Mesajı

Doğal ortamları yaşanabilir ortamlara dönüştürme becerisine sahip yegane canlı olan insan elinden çıkma yapılar, zaman içinde ilkel barınaklardan gökdelenlere, patikalardan otoyollara dönüşürken çeşitli teknik ve estetik evrimlere uğramıştır. İnsanlık gelişim tarihini ve kültür evrimini günümüze taşıyan ve dolayısıyla geleceğe rehberlik eden insanlardır inşaatçılar.

İnşaat sektörüne 1950 yılında başlayan Doğuş yurt içinde ve dışında bir çok büyük projeyi başarı ile tamamlamış, bu yıllar boyunca kazandığı deneyim ve birikimlerini modern çalışma metodları ve yeni inşaat teknolojileri ile birleştirerek sürekli yenilenmeye önem vermiş, yürütmekte olduğu işlerde en iyi çözümleri sunarak uluslararası arenada bir çok saygın inşaat şirketiyle de başarılı ortaklıklar gerçekleştirmiştir.

İnşaat müteahhitliğinde en önemli unsur insandır. Makineyi ve teknolojiyi seçmek kolaydır ancak işine ve mesleğine sevgisi ve saygısı olan kendini işine adayabilen doğru insanı bulmak çok zordur. Bundan dolayıdır ki biz deneyimli, kendisini yenileyebilen ve ekip çalışmasına önem veren, işçi, mühendis ve yöneticilerden oluşan Doğuş ailesinin, inşaat grubumuzun en büyük sermayesi olduğuna inanırız.

Yüklenilen işlerde en iyi çözümün, en doğru biçimde uygulanması, hedeflenen bütçe ve iş programlarına uygun hareket etmek, olası risklerin tümünü değerlendirmek, çevre ve iş güvenliği gerekliliğine uymak, Doğuş’un ve bünyesinde bulunmaktan büyük gurur duyduğu Doğuş Grubu’nun sorgulanmaz ilkeleridir.

Dinamik ve deneyimli personeli, güvenilir mali kaynakları, Doğuş Grubu içerisinde yaratılmış olan sinerjiyle beraber Doğuş İnşaat, uluslararası pazarlarda rekabetçi bir aktördür. Türk İnşaat Sektörünü yüksek standartlarıyla temsil eden Doğuş, bundan sonraki süreçte de, seçkin, saygın ve güvenilir imajını insanlar için daha iyi yaşam koşulları inşaa ederek sürdürecektir.

Küçülen dünyamızda sorunlar artık ülke sınırlarını aşarak diğer ülkeleri de etkilemekte. "Çevrecilik yaklaşımı" evrensel bir sorunu simgelemekte ve çözümü de evrensel sorumluluklar gerektirmektedir. Dünya hızla değişiyor. Yeni dünya düzeninin olmazsa olmazları “Sürdürülebilirlik, Çevre ve Toplam Kalite" konuları; öncelikle insana ve doğaya hizmet etmeyi ilke edinmiş Doğuş’un olmazları arasında ilk sıralarda yer almakta.

Kaynakların yok edilmeden korunarak ve geliştirilerek, gelecek kuşaklar gözönünde tutularak, ekolojik dengelerle ekonomik gerekler arasında kurulacak doğru dengelerle sağlıklı çevreler oluşturarak, toplumların refah ve mutluluğu sağlanabilir ancak. Doğanın en vazgeçilmez ve kutsal varlığı insandır. Onun yaşaması için gereken ortamı sağlamak ise ilk ödevimiz.

Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. 2000 yılından günümüze merkez ofis ve tüm şantiyelerini içerecek şekilde Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulamakta. Ama şunu da belirtmeliyim ki belge sahibi olmanın önemi; yöneticisinden, çalışanına kadar bütün birimlerin güzel bir dünya için çevre - kalite-iş sağlığı-iş güvenliği konularında bilinçli, duyarlı ve uygulayıcı olmaları gerektiğini bilmeleriyle anlam kazanacaktır.

Gün geçmiyor ki küresel ısınmadan, kirlenen dünyamızdan, azalan enerji kaynaklarından bahsedilmesin. Pekala! Bunları kimler düzeltecek ?

Şuna emin olun ki; bunları düzeltecek, dünyamızı çok uzun süre huzur içinde yaşanacak hale getirecek takımın olmazsa olmaz elemanlarından birisi de inşaatçılar olacaktır. Dünyamızı, itiraf edelim ki çok dikkatli kullanmadık. Şimdi, daha fazla geç kalmadan, gerekirse yanlış yaptıklarımızı yeniden inşaa ederek bundan böyle çok daha dikkatli olmamız gerekiyor.

Günümüzde, İdarelerin, İşverenlerin ve aslında tüm insanların kalite beklentileri artmakta bu da bize Toplam Kalite Yönetim felsefesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Diğer önemli bir unsur da rekabettir. Gümrük duvarlarının ve korumacılığın kalkması sonucu müşterilerin alternatifleri çoğalmakta ve uluslararası kuruluşlar küreselleşen dünyanın her yerinde rakip olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuruluşlar yok edici rekabet karşısında varlıklarını sürdürerek kar edebilmek ve başarılı olabilmek için rakiplerden bir adım önde ve devamlı daha iyinin arayışı içinde olmalıdır. İşte bu noktada maliyetler çok önem kazanmaktadır. Uygun maliyetlerde ve verimliği yüksek çalışma sistemi olan şirketler var olmaya devam edecek, diğerleri gün gelip silineceklerdir.

 

Bu güzel ülkemiz ve bu güzel dünyamız bizlere emanet olduğu bilinciyle; ne yaparsanız yapın, geride bıraktıklarınızla anılırsınız.... iyi ya da kötü diyor, hizmetlerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz resmi ve özel sektör kurumlarına, bize devamlı destek olan Doğuş Grubu’na, tüm meslektaşlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum

GÖNÜL TALU